Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest jednym z środków probacyjnych uwzględnionych w polskim prawie karnym. Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego wprowadzona została do porządku prawnego wraz z wejściem w życie Kodeksu Karnego z 1969 roku. Jej geneza wiąże się z uznaniem kar krótkoterminowego pozbawienia wolności za niecelowe. Warunkowe umorzenie postępowania karnego pozwala spełnić zamierzone przez ustawodawcę założenia polityki karnej przy jednoczesnym zachowaniu wolności przez oskarżonego.