Narkotyki

Profesjonalna pomoc prawna – przestępstwa narkotykowe

Aktualnie jako Kancelarie Prawne Knuter utworzyliśmy wyspecjalizowany zespół dedykowany do prowadzenia spraw karnych dotyczących przestępstw narkotykowych.

Kancelarie Prawne Knuter oferują profesjonalną i skuteczną pomoc prawną przy różnego rodzaju sprawach związanych z narkotykami. Nasza wieloletnia praktyka adwokacka i zawodowe doświadczenie w kontaktach z sądami, prokuraturą i policją, a także fachowa wiedza pozwalają nam na zaproponowanie kompleksowych usług prawnych.

Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata?

Przestępstwa narkotykowe są surowo karane przez wymiar sprawiedliwości. Osoba oskarżona i skazana za posiadanie, handel narkotykami czy też np. kierowanie samochodem pod wpływem środków odurzających, musi liczyć się nie tylko z karą pozbawienia wolności nawet do 10 lat, ale zazwyczaj również z utratą dobrego imienia, a nawet pracy. Aby więc możliwie najbardziej zniwelować negatywne skutki wyżej wymienionych przestępstw, warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii, specjalizującej się w tego rodzaju sprawach. W znaczący sposób zwiększa to prawdopodobieństwo zakończenia wyroku pozytywnie oraz wpływa również na złagodzenie kary.

Z adwokatem warto skontaktować się już na etapie aresztowania. Prawnik powinien być obecny podczas przesłuchania, aby pomógł w zebraniu dowodów rzeczowych czy sporządzeniu odpowiednich pism i dokumentów.

Ujawnienie narkotyków najczęściej oznacza dla osoby, u której środki ujawniono zatrzymanie lub zastosowanie środków zapobiegawczych.

Zgodnie z treścią art. 244 §1 kpk Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo.

W momencie dokonania zatrzymania obowiązkiem Policji jest sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, w tym protokołów z przeszukania osoby, przeszukania pomieszczeń mieszkalnych, pojazdu itd. Każda tego rodzaju czynność wymaga sporządzenia protokołu. Zatrzymanie jakichkolwiek przedmiotów na potrzeby prowadzonego postępowania powinno bezwzględnie odbyć się za odpowiednim pokwitowaniem.

Z samej czynności zatrzymania należy również sporządzić protokół. Zatrzymanego należy natychmiast poinformować o przyczynach zatrzymania i o przysługujących mu uprawnieniach, w tym o prawie do skorzystania z pomocy adwokata.

Zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem a także bezpośrednią z nim rozmowę.

W praktyce najistotniejsze są pierwsze czynności procesowe przeprowadzone z zatrzymanym, w szczególności jego pierwsze wyjaśnienia złożone bezpośrednio po zatrzymaniu. Niestety, jak pokazuje praktyka, przesłuchania najczęściej przeprowadzane są bez udziału obrońcy. Udział obrońcy na tym etapie jest kluczowy, ponieważ wyjaśnienia złożone przez potencjalnego sprawcę czynu rzutować będą w sposób istotny na przebieg dalszego postępowania, a w konsekwencji na zakres jego ewentualnej odpowiedzialności karnej.

Niezwykle ważne jest, aby na etapie zatrzymania, do momentu kontaktu z obrońcą, osoba zatrzymana bezwzględnie skorzystała z uprawnienia do odmowy składania wyjaśnień i odmowy odpowiedzi na pytania prowadzącego czynności procesowe. Jest to uprawnienie każdej osoby zatrzymanej, o którym należy koniecznie pamiętać. Dlatego też osoby najbliższe dla zatrzymanego powinny natychmiast skontaktować się zawodowym pełnomocnikiem, aby zapewnić zatrzymanemu fachową pomoc prawną.