Reprezentacja pokrzywdzonego

Postępowanie karne to nie tylko obrona oskarżonego. Równie ważną stroną tego procesu jest osoba pokrzywdzona przestępstwem.

Wieloletnie doświadczenie pokazuje nam, że bardzo często osoba pokrzywdzona przestępstwem nie potrafi odnaleźć się w rzeczywistości prawnej. Poczynając od samego złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, poprzez złożenie zeznań, udział w postępowaniu, podejmowanie w jego toku czynności, kończąc na sporządzaniu pism procesowych.

Ponadto, niejednokrotnie pokrzywdzony odczuwa wstyd czy też strach w związku z popełnionym na jego szkodę przestępstwem. Doskonale wiemy jak trudne jest samo złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, jak i dalszy samodzielny udział w postępowaniu.

Dlatego też nasi adwokaci świadczą pomoc prawną osobom pokrzywdzonym przestępstwem pomagając im odnaleźć się w zawiłościach postępowania karnego oraz reprezentując w sposób należyty ich interesy, na wszystkich etapach postępowania. Z doświadczenia wiemy, że pomoc profesjonalisty stanowi duże wsparcie dla pokrzywdzonego, który nie czuje się w postępowaniu osamotniony i nieświadomy tego co się w jego toku dzieje.