Podział majątku

Kancelarie Prawne Knuter oferują kompleksową pomoc prawną w sprawach dotyczących podziału majątku. Wyspecjalizowany zespół prawników prowadzi postępowania dotyczące zarówno podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej jak i sprawy dotyczące podziału majątku konkubentów.

Postępowania w przedmiocie podziału majątku jest czasochłonnym i skomplikowanym procesem, któremu towarzyszy sporo emocji. Jak wiadomo nie są one dobrym doradcą, zwłaszcza w sprawach dotyczących majątku. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika może okazać się nieoceniona dla zapewnienia prawidłowego i sprawnego przebiegu postępowania. Pamiętać należy, że nie o wszystkich kwestiach mogących podlegać rozpoznaniu w toku postępowania o podział majątku sąd jest zobowiązany orzekać z urzędu. Niektóre kwestie wymagają wyraźnego wniosku strony, zaś ich niezgłoszenie na właściwym etapie postępowania, powoduje, że nie będziemy mogli ich później dochodzić co w konsekwencji może doprowadzić do powstania realnej straty finansowej.

Ustalenie składu i wartości majątku wspólnego jest kluczowym elementem postępowania, ponieważ bez prawidłowego ustalenia tych elementów nie jest możliwe właściwe ustalenie wartości udziałów małżonków w majątku wspólnym. Zadaniem profesjonalnego pełnomocnika jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu oraz skompletowanie niezbędnych dokumentów, które pozwolą na sformułowanie właściwych roszczeń, co w znacznej mierze ułatwi przebieg postępowania.

Celem przybliżenia problematyki związanej z tematem podziałem majątku zespół naszej Kancelarii stworzył niniejszy portal, który oddajemy do Państwa dyspozycji.
Jednocześnie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią, z przyjemnością udzielimy niezbędnej pomocy prawnej.