Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków

Jako Kancelarie Prawne Knuter utworzyliśmy wyspecjalizowany zespół dedykowany prowadzeniu spraw karnych dotyczących przestępstw prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Statystyki policyjne jednoznacznie potwierdzają, iż kierowcy prowadzący pojazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków stanowią jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Z tego też powodu doszło do zaostrzenia przepisów regulujących odpowiedzialność karną za powyższe czyny zabronione.

Jak wykazuje praktyka oraz doświadczenie zawodowe prawników Kancelarii Prawnych Knuter ogromne znaczenie ma skuteczna pomoc prawna udzielana sprawcom tego rodzaju występków i wykroczeń. Najistotniejsze są pierwsze czynności procesowe przeprowadzane w ramach postępowania przygotowawczego. Niestety, jak pokazuje praktyka, przesłuchania kierowców najczęściej odbywają się bez udziału obrońcy. Tymczasem udział zawodowego pełnomocnika na tym etapie jest kluczowy, ponieważ wyjaśnienia złożone przez domniemanego sprawcę czynu rzutować będą w sposób istotny na przebieg dalszego postępowania, a w konsekwencji na zakres jego ewentualnej odpowiedzialności karnej znajdującej odzwierciedlenie w treści wyroku Sądu.

Równie ważny jest udział zawodowego pełnomocnika na etapie orzekania przed Sądem. Zawiłość przepisów utrudnia skuteczną obronę, a obecność pełnomocnika wpływa korzystnie na sprawny przebieg procesu sądowego oraz zgromadzenie materiału dowodowego, a w szczególności pozwala na często skuteczne kwestionowanie ustaleń biegłego wszędzie tam gdzie postępowanie oparte jest na takim środku dowodowym.

Bez pomocy adwokatów specjalizujących się w przestępstwach popełnionych przez nietrzeźwych kierowców można narazić się na wyższy wymiar kary, niż się na to zasługuje. Wynika to przede wszystkim z powszechności tego typu spraw w polskich sądach oraz wykorzystywania niewiedzy o czynnościach procesowych osoby podejrzanej a następnie oskarżonej. W związku z tym zawsze należy pamiętać o swoim prawie do skorzystania z usług kancelarii, która przyśle zawodowego pełnomocnika. Przesłuchujący sprawcę przestępstwa pod wpływem alkoholu lub narkotyków może wykorzystać sytuację i wymusić zaakceptowanie własnych propozycji, które są zazwyczaj niekorzystne dla oskarżanego. Obecność przy tej czynności adwokata pozwoli natomiast uniknąć podjęcia nieprzemyślanej decyzji. Ponadto zawsze istnieje szansa na warunkowe umorzenie postępowania lub nawet uniewinnienie, z których nigdy nie powinno się rezygnować. Bardzo często osoby oskarżane o popełnienie przestępstwa nie są nawet informowane o takiej możliwości. Z pomocą adwokata można przeanalizować różne scenariusze, włącznie z opcją wynegocjowania niższego wymiaru kary. Celem niniejszego portalu jest przybliżenie tematyki związanej z przestępstwami i wykroczeniami popełnianymi przez nietrzeźwych kierowców lub prowadzących pod wpływem narkotyków, stypizowanymi w kodeksie karnym oraz kodeksie wykroczeń.