Rozwody

Profesjonalna kancelaria prawna Wrocław

Kancelarie Knuter zapewniają kompleksową obsługę prawną w procesach rozwodowych i związanych z nimi sprawach dotyczących podziału majątku po rozwodzie małżonków, alimentów, wykonywania władzy rodzicielskiej oraz ustanowienia kontaktów. Nasze wieloletnie doświadczenie i szeroka wiedza pozwalają nam na udzielenie Klientowi pomocy prawnej, dostosowanej do jego aktualnych potrzeb.

Zalety pomocy adwokata lub radcy prawnego w sprawach o rozwód

Zdajemy sobie sprawę z jak silnym stresem i emocjami wiąże się rozwód. Często nie sprzyja on racjonalnemu postępowaniu, w tym przede wszystkim samodzielnemu prowadzeniu własnej sprawy rozwodowej przed Sądem. Dlatego szczególnie w takich przypadkach pomoc doświadczonego prawnika, który potrafi spojrzeć na sprawę swego Klienta z dystansem i obiektywnie, może w znaczny sposób ułatwić przejście przez cały proces sądowy.

Szeroka oferta pomocy prawnej – adwokat rozwodowy Wrocław

Nasi adwokaci oraz radcowie prawni reprezentują swych Klientów w postępowaniach sądowych w charakterze pełnomocnika procesowego. Zapewniamy fachowe doradztwo prawne, pozwalające na szybkie i efektywne rozwiązanie kłopotów Klienta w zakresie podziału majątku wspólnego, ustalenia zasad kontaktów z dziećmi czy też wysokości alimentów. Zawsze dokładamy wszelkich starań, by wszystkie przygotowane przez nas pisma przyczyniały się do pomyślnego rozwiązania danej sprawy.

Pomagamy w zebraniu koniecznych dokumentów przed zainicjowaniem procesu sądowego oraz  przygotowaniu pism procesowych na każdym etapie sądowym. Sporządzamy wnioski o zabezpieczenie roszczeń o alimenty, a także wnioski dowodowe dotyczące np. zeznań świadków, pomagamy zgromadzić odpowiedni materiał dowodowy. Wiemy, jak ważne jest przekazywanie informacji o kolejnych etapach postępowania, dlatego przez cały okres przygotowań i samego procesu pozostajemy w stałym kontakcie z Klientem.

Najistotniejsze  z punktu widzenia pełnomocnika procesowego jest odpowiednie przygotowanie pierwszych czynności procesowych oraz zgromadzenie materiału dowodowego w ramach inicjowanego postępowania, a w szczególności prawidłowe oraz pełne określenie wzajemnych oczekiwań stron postępowania, nie wyłączając mediacji na etapie przedprocesowym. Niestety, jak pokazuje praktyka wiele osób zwraca się o pomoc profesjonalisty dopiero na dalszych etapach prowadzonego postępowania. Tymczasem udział zawodowego pełnomocnika w przygotowaniu pozwu o rozwód, czy odpowiedzi na pozew jest kluczowy, ponieważ pierwotnie zajęte stanowisko poparte odpowiednim materiałem dowodowym rzutować będzie w sposób istotny na przebieg dalszego postępowania, a w konsekwencji znajdzie odzwierciedlenie w treści zapadłego wyroku Sądu. Osiągnięcie nawet nieznacznego porozumienia, co do zasadniczych kwestii w postępowaniu niejednokrotnie w sposób istotny wpływa na czas trwania procesu oraz na zakres osobistego zaangażowania stron.

Warto mieć na uwadze, że zadaniem profesjonalnego adwokata i radcy prawnego jest zaoferowanie kompleksowej pomocy prawnej. Dlatego też solidny prawnik powinien zająć się nie tylko sporządzeniem pozwu oraz innego typu pism procesowych, ale również reprezentowaniem swego Klienta podczas procesu, sporządzeniem środków odwoławczych od orzeczeń w sprawie rozwodowej, a także udziałem w negocjacjach i mediacjach.

Praktyka prowadzonych przez nas spraw potwierdza, iż rozwody przeprowadzane przy udziale profesjonalnych pełnomocników reprezentujących strony w sposób skuteczny oraz dyskrecjonalny prowadzą do uregulowania relacji pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami.

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli poszukują Państwo skutecznej i rzetelnej kancelarii prawnej świadczącej usługi w zakresie spraw rozwodowych, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Serdecznie zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego w siedzibie kancelarii i zaprezentowania swojej sprawy. Z uwagą wysłuchamy i przedstawimy dostępne możliwości prawne dla danej sytuacji.

W ramach prowadzonej przez nas praktyki oferujemy kompleksową pomoc prawną w następujących sprawach:

  • o rozwód, z orzekaniem lub bez orzekania o winie,
  • o separację,
  • o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa,
  • o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • umów majątkowych małżeńskich,
  • dochodzenia roszczeń z tytułu zaspokajania potrzeb rodziny,
  • alimentacyjnych,
  • o ustanowienie kontaktów,
  • władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi,

Działający w naszej Kancelarii wyspecjalizowany zespół prawników dedykowany prowadzeniu spraw rozwodowych oddaje do Państwa dyspozycji portal, którego celem jest  przybliżenie problematyki związanej z postępowaniem procesowym prowadzącym do ustania małżeństwa wskutek orzeczenia rozwodu, przeprowadzenia podziału majątku wspólnego małżonków,  ustanowienia alimentów oraz określenia zasad kontaktów z dziećmi w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa.