Karolina Wenecka
Adwokat Wrocław

Adwokat Karolina Wenecka

Karolina Wenecka wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu. 

Zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem spraw z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń. Świadczy pomoc prawną Klientom zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jurysdykcyjnego jak i wykonawczego. Reprezentuje interesy każdej ze stron procesowych, tj. podejrzanego i oskarżonego, jak również pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas wieloletniej pracy w Kancelarii Adwokackiej oraz podczas aplikacji adwokackiej, którą odbywała przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Adwokat Wrocław, ul. Piłsudskiego 89/12