Prawo karne

 

Szeroko pojęte prawo karne ma ściśle określoną specyfikę, która generalnie wyszczególnia trzy zespoły przepisów tj. prawo karne materialne, procedurę karną oraz prawo karne wykonawcze. Obowiązujące przepisy regulują m.in. zasady odpowiedzialności karnej, definiują przestępstwa, określają wymiar kar za zbrodnie i występki, wskazują szczegółowe procedury obowiązujące na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, określając na koniec sposób wykonywania kar izolacyjnych i wolnościowych.  Kodeks karny, kodeks postępowania karnego oraz kodeks karny wykonawczy z 1997 roku, wielokrotnie nowelizowany w okresie późniejszym jest podstawowym źródłem prawa karnego w Polsce.

Czemu służy Kodeks karny?

Aby prawo było skuteczne musi także chronić interesy pokrzywdzonych, dbać o tych którzy są słabi, zabezpieczać prawa pokrzywdzonych przed popełnieniem potencjalnych przestępstw na ich szkodę w przyszłości. Z tego względu ważne są funkcje gwarancyjne i prewencyjne prawa karnego. Przepisy prawa karnego określają również sposób dochodzenia odszkodowań za wyrządzone pokrzywdzonym, ich rodzinom  przestępstwami szkody.

Skuteczne prawo winno także ograniczać złe praktyki organów władzy, posługujących się pretekstem realizowania funkcji ochronnej Kodeksu do bezprawnego ingerowania w prawa jednostki.

Jak wygląda przebieg postępowania karnego?

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa musi zostać zgłoszone przez każdego, kto dysponuje informacjami o podobnym zdarzeniu. Kierowane jest bezpośrednio do prokuratora lub policji i może przyjąć formę ustną albo pisemną (także w postaci faksu lub maila). Po otrzymaniu zawiadomienia organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego wydaje decyzję o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa lub o odmowie jego wszczęcia.

Sprawy karne rozpoczynają się wraz z momentem złożenia zawiadomienia o przestępstwie, wszczęcia postępowania z urzędu, trwają do ich prawomocnego zakończenia. Ich uczestnikami w zależności od etapu postępowania są osoby pokrzywdzone, podejrzany, oskarżony i skazany na etapie postępowań wykonawczych. Rolę oskarżyciela przed sądami co do zasady przyjmuje prokurator lub czasami np. sam pokrzywdzony w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego.

Rozprawa główna przed sądem, w trakcie której zbiera, ocenia się dowody ( np. są nimi m.in. zeznania świadków, opinie, ekspertyzy  biegłych), kończy się wyrokiem sądu: uniewinnieniem oskarżonego, umorzeniem postępowania – także warunkowym – lub skazaniem oskarżonego. Po wydaniu orzeczenia stronie przysługuje oczywiście dalsza możliwość dochodzenia swoich praw. Służy do tego apelacja w przypadku nieprawomocnych wyroków sądu pierwszej instancji, a także w niektórych przypadkach zażalenie lub sprzeciw.

Jak może pomóc specjalista w dziedzinie prawa karnego?

Osoby podejrzane, oskarżone o popełnienie przestępstwa mogą skorzystać z pomocy ustanowionego przez siebie obrońcy z wyboru. Istnieje oczywiście również możliwość samodzielnej obrony. Osoba pokrzywdzona w wyniku przestępstwa również może być reprezentowana przez pełnomocnika to jest Adwokata od spraw karnych.

Adwokat od spraw karnych jako specjalista w tej dziedzinie prawa zajmuje się nie tylko reprezentacją klienta na sali sądowej, ale również dba o właściwe ukierunkowanie postępowania już na etapie postępowania przygotowawczego. W zależności od roli procesowej właściwie reprezentuje pokrzywdzonego lub podejrzanego, przejmuje inicjatywę dowodową, sporządza pisma procesowe oraz bierze osobisty udział we wszelkich czynnościach procesowych. Istota działania adwokata od spraw karnych sprowadza się do np. złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, brania udziału w przesłuchaniach stron, świadków, udziału w wizjach lokalnych, eksperymentach procesowych, sporządzania apelacji i innych środków odwoławczych.

Skorzystanie z usług ekspertów prawa karnego od samego początku sprawy pozwoli zabezpieczyć właściwie prawa klienta Kancelarii. Wieloletnia praktyka adwokacka udowadnia, że zaangażowanie obrońcy we wczesnych etapach postępowania jest więcej niż wskazane. Dzięki temu istnieje duża szansa uniknięcia nieporozumień, w wyniku których pokrzywdzeni w wyniku przestępstw jak również osoby podejrzane czy następnie oskarżone o popełnienie przestępstw mogą utracić wiarygodność czy też obniżyć swoją pozycję przed sądem.

Udzielamy jednak pomocy na każdym etapie przeprowadzania czynności sądowych. Włączamy się w sprawy karne będące w toku lub nawet takie które zbliżają się do zakończenia. Ze względu na dynamiczny oraz sprawiedliwy charakter procesów żadna sprawa nie jest z góry przesądzona. Z naszych usług można skorzystać na etapie postępowań przygotowawczych oraz przed sądu pierwszej instancji jak również przed sądem  odwoławczym. Ponadto adwokat od spraw karnych przygotuje profesjonalny środek odwoławczy tj. apelację lub sporządzi kasację do Sądu Najwyższego. Pomagamy również przy postępowaniu wykonawczym. Specjalizujemy się we wnioskach o odroczenia karty pozbawienia wolności, wnioskach o warunkowe przedterminowe zwolnienie, sporządzamy wnioski w sprawach tzw. systemu dozoru elektronicznego.

Dlaczego warto wybrać naszą kancelarię?

Kancelarie Prawne Knuter posiadają wieloletnie doświadczenie wypracowane na podstawie ogromnej liczonej w setkach liczby przeprowadzonych spraw karnych. Doświadczenie zawodowe adwokata od spraw karnych nabyte podczas pracy we wrocławskiej Prokuraturze Okręgowej jest nieocenione podczas prowadzenia trudnych postępowań. Jest ono niezwykle ważne zwłaszcza w przypadku skomplikowanych spraw, ale ułatwia również prowadzenie bardziej standardowych czyli typowych postępowań karnych.

Dbamy o interes naszych Klientów, dlatego wszystkie strategie obrony przygotowywane są z uwzględnieniem wszystkich szczegółów i aspektów sprawy. Dokładne zaplanowanie czynności procesowych wielokrotnie okazywało się kluczem do osiągnięcia sukcesu.

Współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin, zwłaszcza biznesowych podatkowych i skarbowych. Dzięki temu rozwijamy wiedzę na temat branż, w których działają nasi Klienci. Know-how oraz chęć poznania klienta to cechy, którymi wyróżnia się dobry Adwokat Prawo karne skarbowe jest nam w związku z tym doskonale znane. Dlatego oferta kancelarii kierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i właścicieli dużych oraz małych firm.

W mieście takim jak Wrocław można znaleźć wiele kancelarii działających w zakresie prawa karnego. Zachęcamy jednak do kontaktu z naszymi adwokatami oraz radcami, którzy są dostępni telefonicznie, mailowo, a także na Facebooku czy Skype. Służymy wsparciem i pełną dyskrecją. Z chęcią doradzimy nawet w najtrudniejszych sprawach. Podczas rozmowy przybliżymy też szczegóły związane z oferowaną przez nas pomocą prawniczą. Serdecznie zapraszamy do podjęcia współpracy.