Zanim zaplanujesz rozwód – porady prawne

W życiu wielu osób przychodzi moment, w którym ich małżeństwo się rozpada i trzeba podjąć decyzję o rozwodzie. Dla każdego są to chwile pełne emocji, ale mimo wielu dylematów oraz niepewności trzeba zachować zimną krew i postępować zgodnie z przepisami prawa. O czym warto wiedzieć zanim zaplanuje się rozwód? Na te i wiele innych istotnych pytań związanych z tym tematem odpowiadamy w poniższym tekście!

Na wstępie warto zaznaczyć, że wszystko zależy od okoliczności i woli obu stron. Rozwód może być bowiem orzeczony z winy obu małżonków, jednego z nich lub bez orzeczenia o winie, co jest najlepszym i najmniej skomplikowanym rozwiązaniem. Jeśli jednak małżonkowie zamierzają walczyć w sądzie o swoje prawa, konieczne może okazać się zatrudnienie prawnika, który wyjaśni wszelkie zawiłości i wskaże, w którym kierunku należy pójść, aby rozstrzygnąć sprawę na swoją korzyść. Wsparcie w tego typu kwestiach można otrzymać m.in. tutaj: https://kancelarie-knuter.pl/kontakt/ 

Rozwód – na jakiej podstawie?

Zgodnie z polskim prawem, rozwód można uzyskać wyłącznie w przypadku wystąpienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pożycia między małżonkami. Można przez to rozumieć zerwanie wszelkich więzi duchowych, gospodarczych, a także fizycznych. Ponadto, sąd oceni, czy rozkład pożycia trwa już na tyle długo, że można określić go “zupełnym”, a także, czy istnieją szanse, aby małżonkowie na nowo podjęli wspólne pożycie. Warto dodać, że przesłanki takie jak m.in. zdrada, przemoc domowa czy alkoholizm jednego z małżonków nie są wystarczające do orzeczenia rozwodu, nawet jeśli obie strony tego żądają. Sąd może nie zgodzić się na rozwód także wtedy, gdy miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków, orzeczenie takie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub rozwodu żąda strona wyłącznie winna rozkładu pożycia, a druga ze stron nie wyraża na to zgody. 

Jakie dokumenty przygotować?

Pozew należy skierować do właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków sądu okręgowego. Jeśli z kolei każdy z małżonków mieszka już w innym miejscu, wtedy właściwy jest sąd okręgowy dla miejsca zamieszkania pozwanego lub pozwanej. Przed złożeniem pozwu należy zaopatrzyć się w następujące dokumenty: oryginał odpisu aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci, zaświadczenie o wysokości zarobków, decyzje o przyznanych zasiłkach oraz świadczeniach z opieki społecznej, zaświadczenia ze szkoły lub przedszkola dziecka. W niektórych okolicznościach przydadzą się również odpisy wyroków sądów m.in. w sprawie zasądzonych już alimentów, wszelkiego rodzaju obdukcje lekarskie oraz niebieska karta. Im więcej dokumentów i dowodów, które są w stanie przekonać sąd do stanowiska jednej ze stron, tym lepiej!

Koszty rozwodu – wszystko, co trzeba wiedzieć 

Rozwód jest związany z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Strona składająca pozew musi uiścić opłatę sądową w wysokości 600 złotych. W przypadku korzystania z pomocy pełnomocnika powstaje konieczność poniesienia dodatkowego kosztu w postaci jego wynagrodzenia.  Jeśli któryś z małżonków przegra sprawę rozwodową powinien liczyć się z obowiązkiem pokrycia tzw. kosztów sądowych, w tym tych związanych z zastępstwem procesowym drugiej ze stron. W szczególnych przypadkach strona zobligowana do wniesienia opłat sądowych może zostać od tego zwolniona. Muszą jednak istnieć ku temu solidne podstawy takie jak np. zła sytuacja finansowa danej osoby. 

Podział majątku przy rozwodzie – najważniejsze informacje 

Wiele spraw rozwodowych jest połączonych z postępowaniem zmierzającym do podziału majątku wspólnego małżonków. Decyzja zapada wraz z orzeczeniem rozwodu na wniosek jednej ze stron. Podział jest możliwy w tej konwencji jedynie wtedy, gdy sąd uzna, że nie wydłuży nadmiernie postępowania rozwodowego, co w praktyce zdarza się niezwykle rzadko. Zasadą jest inicjowanie odrębnego postępowania w przedmiocie podziału majątku wspólnego dopiero po rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód. Istnieje także możliwość porozumienia się co do kwestii podziału majątku między samymi małżonkami. Zazwyczaj ma to miejsce, gdy w skład masy wchodzą nieruchomości. Wówczas podziału majątku wspólnego zgodnie z wolą obu stron można dokonać sporządzając stosowną umowę przed notariuszem co w praktycznym wymiarze ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu.