Orzekanie o winie przy rozwodzie

Rozwód z orzekaniem o winie to rozwiązanie, na które decydują się niektóre pary małżeńskie. Warto poznać charakterystykę tego typu rozwodu, konsekwencje i problemy z tym związane. Orzekanie o winie przy rozwodzie jest skomplikowane z prawnego punktu widzenia i wymaga przeprowadzenia pogłębionego postępowania dowodowego, które przekłada się na całkowity czas trwania postępowania. W zależności od liczby zawnioskowanych dowodów, głównie osobowych, sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie mogą trwać średnio od kilku do kilkunastu miesięcy.

Czym jest wina w przypadku rozwodu?

Nie ma kodeksowej definicji winy w kontekście rozwodu. Można jednak ogólnie stwierdzić, że wina to przeniesienie odpowiedzialności na jednego z małżonków za rozpad pożycia małżeńskiego. Wina może odnosić się do nagannego postępowania małżonka lub zaniechania. Chodzi tutaj między innymi o zdradę, zmianę religii, uzależnienia, kompletny brak zainteresowania drugą stroną, porzucenie, groźby czy przemoc. Nie można jednak stopniować winy na mniejszą lub większą, co oznacza, że przemoc jest traktowana tak samo jak oziębłość emocjonalna, zaś w razie uznania, prze sąd, że oboje małżonkowi przyczynili się do rozpadu małżeństwa orzekany jest rozwód z winy obojga stron.

Orzekanie o winie przy rozwodzie – konsekwencje

Rozwód z orzekaniem o winie niesie ze sobą pewne implikacje. Przede wszystkim znacznie zwiększa się czas trwania postępowania sądowego. W przypadku, gdy małżonkowie decydują się na rozwód bez orzekania o winie, to zwykle wystarcza jedna rozprawa (zwłaszcza w sytuacji, gdy strony nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci), natomiast rozwód z orzekaniem o winie statystycznie trwa około półtora roku.  Istotną konsekwencją rozwiązania małżeństwa przez rozwód z orzeczeniem o winie, jest możliwość dochodzenia alimentów przez małżonka, któremu wina za rozpad związku nie została przypisana od małżonka wyłącznie winnego rozpadowi małżeństwa. Wykazać jedynie należy, że w związku z orzeczeniem rozwodu pogorszeniu ulegnie sytuacji materialna małżonka niewinnego. Rozwód z orzekaniem o winie wpływa również na zasady dziedziczenia. W sytuacji gdy spadkodawca wniósł pozew z o rozwód z orzeczeniem o winie drugiego małżonka, a żądanie to było uzasadnione, małżonek ten będzie wyłączony od dziedziczenia. Poza tym, prawomocny wyrok rozwiązujący małżeństwo stron przez rozwód daje prawo do zawarcia kolejnego związku małżeńskiego, skutkuje powstaniem rozdzielności majątkowej oraz daje prawo powrotu do poprzedniego nazwiska.

Czy warto zdecydować się na rozwód z orzekaniem o winie i gdzie szukać pomocy?

Przed podjęciem decyzji o rozwodzie z orzekaniem o winie, warto skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który po zaznajomieniu ze stanem faktycznym będzie w stanie ocenić szansę wykazania winy drugiego małżonka.  Specjaliści z kancelarie-knuter.pl i dysponują dużą wiedzą i doświadczeniem, które pozwalają na przeprowadzenie rozwodu w sposób efektywny i konsekwentny.