Wypadki komunikacyjne

Zakaz prowadzenia pojazdów

Jako Kancelarie Prawne Knuter utworzyliśmy wyspecjalizowany zespół dedykowany prowadzeniu spraw dotyczących zakazu prowadzenia pojazdów. W związku z tym podejmujemy się wszystkich czynności prawnych, które mają na celu doprowadzenie do zasądzenia sprawiedliwego wymiaru kary lub uniewinnienia osób oskarżonych w tego typu sprawach.

Wniosek o zakaz prowadzenia pojazdów może zostać zainicjowany wobec sprawców wypadków komunikacyjnych. Ma on na celu wyeliminowanie z ruchu samochodowego osoby, która została uznana za potencjalne zagrożenie dla pozostałych uczestników komunikacji drogowej. Może się to zdarzyć w dwóch przypadkach: osoba oskarżona spowodowała wypadek w stanie nietrzeźwości pod wpływem środków odurzających (alkoholu, narkotyków) lub uciekła z miejsca zdarzenia. Z naszej praktyki prawniczej wynika, że jeśli spełnia się jeden z powyższych warunków trzeba być zawsze przygotowanym na rozpoczęcie postępowania mającego na celu odebranie prawa do korzystania z pojazdów.

Na wczesnym etapie postępowania osoby oskarżone mogą nie zdawać sobie z tego sprawy, dlatego bardzo ważne jest skorzystanie z pomocy wykwalifikowanych pod tym kątem prawników. Ich udział w czynnościach procesowych od samego początku sprawy dotyczącej wypadku komunikacyjnego może oddalić ryzyko orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Zakaz może obowiązywać od roku do 10 lat, w zależności od różnych czynników wpływających na korzyść lub niekorzyść oskarżonego. Należy pamiętać, że zakaz prowadzenia pojazdów może zostać przyznany dożywotnio, jeśli ofiara wypadku zmarła w jego wyniku lub doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Obrońcy mają na celu sprawienie, aby wymiar kary był jak najbardziej sprawiedliwy. Często zdarza się, że sąd wydłuża okres obowiązywania zakazu. Wynika to z powszechnie uznawanej w społeczeństwie opinii o potrzebie bezwzględnego karania sprawców przestępstw komunikacyjnych. Prawnicy pamiętają jednak, że każdego należy sądzić jednostkowo, a nie pod wpływem przekonań lub poglądów. Z tego powodu pomoc adwokatów jest niezbędna, aby otrzymać sprawiedliwy wyrok.

Zakaz prowadzenia pojazdów może zostać zastosowany wobec każdej osoby uczestniczącej w ruchu, dotyczy to więc nie tylko kierowców samochodów i innych pojazdów mechanicznych, ale również pasażerów, rowerzystów czy jeżdżących na koniu.

Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Wszystkich klientów reprezentujemy z pełnym zaangażowaniem, ponieważ uznajemy prawo do obrony za podstawową zasadę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Włączymy się nawet do tych spraw, które inni uznali za skazane na niepowodzenie. Wykorzystamy całą wiedzę i doświadczenie prawnicze, aby zrealizować zlecenia naszych Klientów.