Uchylenie mandatu za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym

Nasza Kancelaria uzyskała precedensowe orzeczenie uchylające mandat karny nałożony na kierowcę za przekroczenie dopuszczalnej administracyjnie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Kierowcą był lekarz specjalista wezwany do operacji ratującej życie. Sąd wydając orzeczenie uznał, iż w ustalonym stanie faktycznym dobro pacjenta stanowiło wartość oczywiście wyższą i uchylił nałożony na obwinionego mandat nakazując jednocześnie organom administracji zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy.