Wypadki komunikacyjne

Ucieczka z miejsca wypadku

W ramach działalności Kancelarii Prawnych Knuter utworzyliśmy zespół, który zajmuje się prowadzeniem spraw dotyczących wypadków komunikacyjnych, kiedy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Naszym zadaniem jest udzielenie wsparcia osobom oskarżonym i prowadzenie czynności procesowych w taki sposób, aby wyrok był jak najbardziej sprawiedliwy i uwzględniał wszystkie okoliczności łagodzące. Z kolei dzięki naszemu portalowi mogą Państwo zapoznać się ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi takich spraw.

Ucieczka z miejsca wypadku została ściśle zdefiniowana przez Sąd Najwyższy w 1998 roku. Według obowiązującej przez to interpretacji, o ucieczce może być mowa wyłącznie wtedy, gdy sprawca bez zamiaru powrotu opuścił miejsce wypadku, aby nie zostać zauważonym. Ocena sytuacji, czy oddalenie się miało właśnie takie intencje należy do standardowego procesu postępowania w podobnych sprawach.

Zdarza się, że sprawcy wypadków komunikacyjnych opuszczają miejsce zdarzenia w zupełnie innym celu, np. po to,  by sprowadzić pomoc, powiadomić policję, a nawet odnaleźć poszkodowaną osobę. Incydent może mieć nie tylko różny przebieg, ale także odbyć się w różnych warunkach. Uwzględnienie tych czynników ma więc ogromne znaczenie dla zrozumienia tego, czym motywowane było oddalenie się sprawcy od miejsca spowodowanego wypadku.

Należy pamiętać, że ucieczka nie jest traktowana jako osobne przestępstwo, lecz jako motyw, który może doprowadzić do zwiększenia wymiaru kary. W praktyce sprawców przestępstw komunikacyjnych, którzy oddalili się bez zamiaru powrotu na miejsce wypadku sądzi się tak samo jak osoby w stanie nietrzeźwości. Oznacza to, że kara zostaje zwiększona o połowę. Jeśli osoba odpowiedzialna za spowodowanie wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia rzeczywiście była pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, kara ponownie wzrasta.

Najniższy możliwy wymiar kary za wypadek śmiertelny lub skutkujący ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, wynosi 1 rok pozbawienia wolności w przypadku istnienia poważnych okoliczności łagodzących. Najwyższy zaś to 12 lat, włącznie z odebraniem prawa do prowadzenia pojazdów (nawet dożywotnim).

Serdecznie zachęcamy do skontaktowania się telefonicznie lub mailowo z naszymi prawnikami. Włączymy się z pełnym zaangażowaniem w każdą sprawę, wykonując zalecenia naszych klientów w taki sposób, aby najlepiej wykorzystać literę prawa do zasądzenia sprawiedliwego wyroku. Z naszej strony mogą Państwo liczyć również na profesjonalizm i doradztwo w sprawach natury prawnej.