Nietrzeźwi kierowcy

Przestępstwa popełnione przez nietrzeźwych kierowców

Sprawy karne dotyczące przestępstw popełnianych przez nietrzeźwych kierowców

Jako Kancelarie Prawne Knuter utworzyliśmy wyspecjalizowany zespół dedykowany prowadzeniu spraw karnych dotyczących przestępstw popełnianych przez nietrzeźwych kierowców. W ramach tej specjalizacji oddajemy do Państwa dyspozycji kolejny tematyczny portal internetowy, którego zadaniem jest udzielenie możliwie najpełniejszego wsparcia w prowadzeniu wskazanych postępowań.

Statystyki policyjne jednoznacznie potwierdzają, iż nietrzeźwi kierowcy stanowią jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Z tego też powodu doszło do zaostrzenia przepisów regulujących odpowiedzialność karną nietrzeźwych kierowców.

Jak wykazuje praktyka oraz doświadczenie zawodowe prawników Kancelarii Prawnych Knuter ogromne znaczenie ma skuteczna pomoc prawna udzielana sprawcom tego rodzaju występków.

Najistotniejsze są pierwsze czynności procesowe przeprowadzane w ramach postępowania przygotowawczego. Niestety, jak pokazuje praktyka, przesłuchania kierowców najczęściej odbywają się bez udziału obrońcy. Tymczasem udział zawodowego pełnomocnika na tym etapie jest kluczowy, ponieważ wyjaśnienia złożone przez domniemanego sprawcę czynu rzutować będą w sposób istotny na przebieg dalszego postępowania, a w konsekwencji na zakres jego ewentualnej odpowiedzialności karnej znajdującej odzwierciedlenie w treści wyroku Sądu.

Równie ważny jest udział zawodowego pełnomocnika na etapie orzekania przed Sądem. Zawiłość przepisów utrudnia skuteczną obronę, a obecność pełnomocnika wpływa korzystnie na sprawny przebieg procesu sądowego oraz zgromadzenie materiału dowodowego, a w szczególności pozwala na często skuteczne kwestionowanie ustaleń biegłego wszędzie tam gdzie postępowanie oparte jest na takim środku dowodowym.

Celem niniejszego portalu jest przybliżenie tematyki związanej z przestępstwami i wykroczeniami popełnianymi przez nietrzeźwych kierowców, stypizowanymi w kodeksie karnym oraz kodeksie wykroczeń.