Wypadki komunikacyjne

Przepisy karne

Zespół specjalistów zajmuje się prowadzeniem spraw dotyczących wypadków komunikacyjnych. W tym celu w ramach działalności Kancelarii Knuter uruchomiliśmy portal, który ma na celu przybliżenie wszystkich ważnych kwestii dotyczących takich spraw, włącznie z podstawami prawnymi i możliwym przebiegiem czynności procesowych. Dzięki zawartym tu informacjom można dowiedzieć się więcej na temat klasyfikacji oraz konsekwencjach prawnych spowodowania wypadków.

Wypadek komunikacyjny definiuje art. 177 kodeksu karnego (prawo karne). Dotyczy on wszystkich uczestników ruchu drogowego, wodnego i powietrznego. W praktyce odpowiada karnie każdy, kto stał się sprawcą zdarzenia zakończonego śmiercią lub uszczerbkiem na zdrowiu poszkodowanego trwającym więcej niż 7 dni, niezależnie od rodzaju kierowanego pojazdu. Obejmuje to również pieszych, którzy nie zachowali adresowanych do nich zasad bezpieczeństwa.

Wypadkiem komunikacyjnym skutkującym wszczęciem postępowania procesowego nie będzie więc drobna stłuczka czy kolizja, które interpretowane są jako wykroczenia, a nie przestępstwa. Takie sprawy kończą się zazwyczaj wyłącznie mandatem lub wyrokiem nakazowym.

Ponieważ wypadki mają charakter skutkowy, klasyfikuje się dwa ich rodzaje, różniące się spowodowanymi szkodami. Należą do nich tzw. wypadki zwykłe (średnie) oraz ciężkie. W zależności od ich charakteru postępowanie będzie prowadzone w odmienny sposób, sprawców czekają natomiast inne konsekwencje.

W myśl litery prawa średnie wypadki skutkują uszczerbkiem na zdrowiu osoby poszkodowanej na okres dłuższy niż 7 dni. Wlicza się w to naruszenie czynności narządu lub rozstrój zdrowia. Za określenie tego czasu odpowiada biegły sądowy lekarz. Z kolei ciężkie wypadki oznaczają śmierć lub poważną szkodę wyrządzoną innej osobie (np. utrata wzroku lub słuchu, spowodowanie kalectwa czy trwałej choroby psychicznej).

Konsekwencją udowodnionego na drodze sądowej spowodowania zdarzenia niosącego za sobą uszczerbek na zdrowiu jest kara pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli w wyniku wypadku poszkodowany zginął lub odniósł ciężkie obrażenia, a sprawca był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, kara może wzrosnąć nawet do 12 lat. Zazwyczaj jest to również połączone z odebraniem prawa do prowadzenia wszystkich pojazdów.

Warto pamiętać, że przestępstwa komunikacyjne są jednymi z nielicznych, które można spowodować nieintencjonalnie. Dlatego do prowadzenia takich spraw potrzebni są wyspecjalizowani prawnicy, którzy są w stanie udowodnić przed sądem wszelkie okoliczności łagodzące. Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią, która chętnie pomoże w postępowaniu procesowym dotyczącym wypadków drogowych.