Dopalacze

Prawno karne aspekty związane z dopalaczami

Aspekty prawne związane z dopalaczami

Jako Kancelarie Prawne Knuter utworzyliśmy wyspecjalizowany zespół dedykowany do prowadzenia spraw karnych dotyczących przestępstw narkotykowych. W tym też celu utworzyliśmy portal internetowy narkotykipomocprawna.pl. Szereg kierowanych do nas pytań związanych jest wyłącznie z tematyką tzw. dopalaczy. Tym samym, w celu przybliżenia prawnokarnych aspektów związanych z dopalaczami oddajemy do Państwa dyspozycji kolejny tematyczny portal internetowy – dopalaczepomocprawna.pl.

Portal ma charakter informacyjny, poruszamy w nim zagadnienia, które dotyczą kwestii najczęściej pojawiających się w trakcie prowadzenia postępowań narkotykowych związanych z dopalaczami.

Przybliżamy w nim kwestie ustawowej definicji, poczynając na problematyki związanej z wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu nowej substancji psychoaktywnej oraz środka zastępczego, wskazując na uprawnienia organów inspekcji sanitarnej, służby celnej, a kończąc na konsekwencjach karnych i finansowych związanych z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Jak wykazuje praktyka oraz doświadczenie zawodowe prawników Kancelarii Prawnych Knuter ogromne znaczenie ma skuteczna pomoc prawna udzielana stronom tego rodzaju postępowań.

W przypadku wszczęcia postępowania najistotniejsze są pierwsze czynności procesowe przeprowadzane już w ramach postępowania przygotowawczego. Najczęściej wyjaśnienia złożone przez domniemanego sprawcę w początkowej fazie postępowania rzutować będą w sposób istotny na dalszy jego przebieg, a w konsekwencji na zakres ewentualnej odpowiedzialności karnej znajdującej odzwierciedlenie w treści wyroku Sądu.

Równie ważny jest udział zawodowego pełnomocnika na etapie orzekania przed Sądem. Zawiłość przepisów, uwzględniając dokonaną nowelizację procedury karnej utrudnia skuteczną obronę, zaś obecność profesjonalnego pełnomocnika wpływa korzystnie na sprawny przebieg procesu sądowego.