Wypadki komunikacyjne

Pomoc prawna pokrzywdzonym w wypadkach

Pomoc prawna dla osób pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych

Biorąc na co dzień udział w ruchu drogowym, regularnie narażamy się na ryzyko wypadku komunikacyjnego. Niestety, nawet ostrożna i przepisowa jazda nie zawsze uchroni nas przed tego rodzaju zdarzeniami, ponieważ kolizję na drodze może spowodować każdy. Jeśli zatem przyjdzie kiedyś Państwu znaleźć się w podobnej sytuacji, warto uprzednio zapoznać się z roszczeniami, jakie przysługują osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
Są to przede wszystkim:

• wszelkie koszty wynikłe na skutek uszkodzenia ciała lub doznania uszczerbku na zdrowiu,
• restytucja stanu sprzed zaistnienia zdarzenia, w przypadku pogorszenia się warunków życiowych poszkodowanego na skutek wypadku,
• finansowe zadośćuczynienie w związku z doznaną krzywdą (zarówno psychiczną, jak i fizyczną),
• roszczenia związane z naprawą szkody zaistniałej na mieniu.

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, będąc osobą pokrzywdzoną w wypadku drogowym?

Uczestnicząc w kolizji lub poważniejszym wypadku drogowym, warto mieć na uwadze, że zakres odpowiedzialności za tego rodzaju zdarzenia, jaki bierze na siebie ubezpieczyciel nie zawsze pozwoli na pełną rekompensatę doznanej przez Państwo szkody. Zakłady ubezpieczeniowe niejednokrotnie unikają wypłaty świadczeń lub próbują zaniżyć ostateczne koszty zadośćuczynienia. W tego typu przypadkach wsparcie ze strony kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w przepisach komunikacyjnych jest wskazane zarówno na etapie postępowania przedsądowego, jak i w obrębie docelowych procedur sądowych. Należy mieć na uwadze, że po stronie firmy ubezpieczeniowej zawsze znajdą się doświadczone podmioty oferujące kompleksową pomoc prawną.
W ramach dostępnych usług możemy Państwu zapewnić m.in.:

• wsparcie w zakresie opracowania potrzebnych dokumentów dla zakładu ubezpieczeniowego,
• pomoc w obrębie procedury zgłaszania szkody ubezpieczycielowi, uwzględniającą m.in. określenie roszczeń zgłaszanych przez osobę poszkodowaną,
• przejęcie czynności związanych z prowadzeniem korespondencji ze stroną przeciwną, dotyczących zaistniałej szkody,
• całościową reprezentację pokrzywdzonego w trakcie ewentualnego postępowania sądowego,
• wszelkie dodatkowe usługi związane z dochodzeniem należnego Państwu odszkodowania.

W przypadku zaistnienia wypadku drogowego, zachęcamy do kontaktu już w momencie zgłaszania szkody. Należy mieć na uwadze, że już od pierwotnego kształtu wysuwanych żądań zależą wszelkie kolejne etapy procedury likwidacyjnej. Raz popełnione błędy mogą skutkować konsekwencjami niezwykle trudnymi do odwrócenia w przyszłości.