Dezubekizacja

Jak bronić się przed zmniejszeniem świadczeń ?

adwokat prawo karne

Zmniejszone świadczenia emerytalne oraz rentowe

Nasza Kancelaria w znowelizowanych przepisach dostrzega wiele możliwości obrony przed zmniejszeniem przysługujących dotychczas świadczeń emerytalnych oraz rentowych. Ze względu jednak na indywidualny charakter prowadzonych postępowań w celu uzyskania konsultacji prosimy o indywidualny kontakt z Kancelarią.

Stanowisko Sądu Najwyższego w zakresie ustawy.

Na etapie projektu nowelizacji Sąd Najwyższy zajął negatywne stanowisko w zakresie wprowadzonych obecnie w życie zmian ustawy.

Skan pełnej opinii Sądu: POBIERZ


Ustawa dezubekizacyjna: POBIERZ

Profesjonalna pomoc prawna przy odwoływaniu się

Jedną z podstawowych usług oferowanych przez kancelarię prawną Knuter jest wnikliwa analiza oraz wsparcie prawne przy odwoływaniu się od decyzji wydawanych przez Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, odnośnie obniżania lub zawieszania świadczeń przysługujących obywatelowi.
Ponieważ często zdarza się, że postanowienia takie są krzywdzące i umotywowane niespójną argumentacją, zachęcamy naszych klientów do obrony przysługujących im praw i zaskarżania decyzji do organów wyższej instancji.
W ramach współpracy w tym zakresie, możemy Państwu zapewnić:

• Profesjonalną analizę prawną postanowienia,
• Kompleksowe doradztwo,
• Pomoc w opracowaniu dokumentacji umożliwiającej skuteczne odwoływanie się,
• Całościowe reprezentowanie przed organami rentowymi, administracyjnymi oraz sądowymi.