Prawo cywilne

Unormowanie stosunków pomiędzy autonomicznymi podmiotami to niezwykle ważna kwestia, która stanowi podstawę wszelkich relacji nawiązywanych przez ogół społeczeństwa. Zajmuje się nią prawo cywilne, regulujące stosunki między osobami fizycznymi i prawnymi, a także pozostałymi stosunkami cywilnoprawnymi, włącznie z sytuacją prawną osób i rzeczy. Obowiązująca w Polsce ustawa o Kodeks cywilny uchwalona została w 1964 roku i jest niemal nieustannie aktualizowana w taki sposób, aby jak najlepiej spełniała swoje funkcje.

Co dokładnie reguluje prawo cywilne?

Duży odsetek osób korzystających z pomocy adwokackiej potrzebuje profesjonalnej porady dotyczącej umów cywilnoprawnych. Wszelkie umowy zawierane przez podmioty prawne podlegają określonym zasadom sformułowanym przez prawo o charakterze cywilnym. Przepisy te dzielą się na materialnoprawne (zawierające m.in. uprawnienia i obowiązki osób fizycznych lub prawnych) oraz proceduralne (wyznaczające m.in. sposoby postępowania w sprawach sądowych).

Warto podkreślić, że materialnoprawne przepisy prawa cywilnego zgodnie z zasadą swobody umów nie określają w sposób szczegółowy treści zawieranych umów cywilnoprawnych. Ich zadaniem jest wyłącznie wyznaczenie ogólnych zasad zawierania, wykonywania oraz zakańczania wszelkiego rodzaju stosunków zobowiązaniowych, włącznie ze sposobami postępowania w przypadku ich niewykonania lub niewłaściwego wykonania. Zawierają więc najbardziej podstawowe uprawnienia i obowiązki.

Prawo cywilne odnosi się także do równości między podmiotami stosunków obligacyjnych. Oznacza to, że żadna ze stron nie ma obowiązku zawarcia umowy, ani nie jest formalnie podległa drugiej. Decyzje dotyczące zawarcia kontraktu i kształtowania jego treści pozostają więc pomiędzy stronami swobodne. Jedyną bezwzględnie przestrzeganą zasadą prawa cywilnego jest zgodność zawieranych umów z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli treści umowy będzie naruszać obowiązujące bezwzględnie przepisy prawa, to umowa tak zawarta może być dotknięta sankcją nieważności.

Profesjonalna pomoc adwokacka

Ze względu na specyficzny charakter prawa cywilnego oraz szerokie zastosowanie, bardzo często podmioty zawierające umowy lub znajdujące się w sytuacji, w wyniku której podlegają regulacjom Kodeku cywilnego, korzystają z pomocy adwokatów lub radców prawnych. Ponieważ konsekwencje prawne podejmowanych działań mogą być daleko idące i przez długi czas wpływać na życie pomoc profesjonalnego pełnomocnika często okazuje się niezbędna.

Dla naszych Klientów przygotowaliśmy kompleksową ofertę usług prawniczych, które mają na celu doprowadzenie sprawy do pomyślnego zakończenia. Obejmuje ona prowadzenie negocjacji pomiędzy stronami umowy lub stronami sporu, aby doprowadzić do przedsądowego zakończenia sprawy (np. przy pomocy ugody), stwierdzanie prawa do nabycia spadku czy zachowku, prowadzenie spraw o odszkodowanie czy podziału majątku po rozwodzie, włącznie z samymi sprawami rozwodowymi.

Służymy pomocą przy sporządzaniu umów cywilnoprawnych w taki sposób, aby nie naruszały obowiązujących przepisów i zapewniały ochronę stronie, której udzielamy pomocy. Ponadto opiniujemy już istniejące lub przygotowywane umowy pod tym właśnie kątem. Specjalizujemy się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz związanym z rynkiem nieruchomości i budownictwa. Współpracujemy z podmiotami fizycznymi oraz gospodarczymi.

Dlaczego warto wybrać Kancelarie Knuter?

Adwokat od spraw cywilnych z naszej kancelarii na pierwszym miejscu stawia dobro Klienta. Nie zapomina jednak o poszanowaniu zasad sprawiedliwości. Dlatego wszelkie strategie przygotowywane dla Klientów są unikalne i biorą pod uwagę wszystkie okoliczności, które mogą zaważyć na pomyślnym zakończeniu prowadzonej sprawy (włącznie z możliwością zakończenia jej przed rozprawą sądową).

Dzięki znajomości specyfiki różnych branż, np. korporacyjnej czy nieruchomościowej, potrafimy dostosować działania pod kątem długofalowych celów przedsiębiorstwa. Stale poszerzamy naszą wiedzę w tym zakresie, co gwarantuje Klientom wykorzystanie prawa cywilnego w taki sposób, aby najlepiej odzwierciedlało zamierzenia właścicieli firm. Ponadto wszelkie prowadzone przez nas postępowania sądowe uwzględniają nawet najdrobniejsze szczegóły, które mogą przyczynić się do przychylnej decyzji sądu.

Interesuje Państwa pomoc natury prawnej w zakresie cywilnej gałęzi prawa?

Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Nasi adwokaci z przyjemnością odpowiedzą także na pytania zadane drogą telefoniczną lub mailową.