Prawo cywilne

Unormowanie stosunków pomiędzy autonomicznymi podmiotami to niezwykle ważna kwestia, która stanowi podstawę wszelkich relacji nawiązywanych przez ogół społeczeństwa. Zajmuje się nią prawo cywilne, regulujące stosunki między osobami fizycznymi i prawnymi, a także pozostałymi stosunkami cywilnoprawnymi, włącznie z sytuacją prawną osób i rzeczy. Obowiązująca w Polsce ustawa o Kodeksie cywilnym powstała już w 1964 roku i jest niemal nieustannie aktualizowana w taki sposób, aby jak najlepiej spełniała swoje funkcje.

Co dokładnie reguluje prawo cywilne?

Duży odsetek osób korzystających z pomocy adwokackiej potrzebuje profesjonalnej porady dotyczącej umów cywilnoprawnych. Wszelkie umowy zawierane przez podmioty prywatne podlegają określonym zasadom sformułowanym przez prawo o charakterze cywilnym. Przepisy te dzielą się na materialnoprawne (zawierające m.in. uprawnienia i obowiązki osób fizycznych lub prawnych) oraz proceduralne (wyznaczające m.in. sposoby postępowania przy sprawach spornych; wskazują również organy władzy odpowiednie do prowadzenia postępowań).

Warto podkreślić, że materialnoprawne przepisy prawa cywilnego nie określają treści żadnych zawieranych umów cywilnoprawnych. Ich zadaniem jest wyłącznie wyznaczenie ogólnych zasad zawierania, wykonywania oraz zakańczania wszelkiego rodzaju umów, włącznie ze sposobami postępowania w przypadku ich niewykonania lub niewłaściwego wykonania. Zawierają więc najbardziej podstawowe uprawnienia i obowiązki.

Prawo cywilne odnosi się także do równości między podmiotami. Oznacza to, że żadna ze stron nie ma obowiązku zawierania żadnej umowy, ani nie jest formalnie podległa drugiej. Decyzje dotyczące zawarcia kontraktu i kształtowania jego treści pozostają więc całkowicie swobodne. Jedyną bezwzględnie przestrzeganą zasadą prawa cywilnego jest zgodność zawieranych umów z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli część treści umowy będzie łamać prawo, to stanie się całkowicie nieważna. Wiąże się to z bezskutecznością prawną w przypadku naruszenia warunków kontraktu.

Oprócz tego prawo cywilne charakteryzuje się wieloma podgałęziami, takimi jak: prawo dotyczące pracy, spadków czy zobowiązań, a także stosunków prawnorodzinnych, majątkowych, rzeczy materialnych i tym podobnych. Podlegają im wszyscy utrzymujący jakiekolwiek więzi społeczne. Jak widać, jest to szczególnie szerokie zagadnienie.

Profesjonalna pomoc adwokacka

Ze względu na specyficzny charakter prawa cywilnego oraz szerokie zastosowanie, bardzo często podmioty zawierające umowy lub znajdujące się w sytuacji, w wyniku której podlegają regulacjom Kodeku cywilnego, korzystają z pomocy adwokatów. Ponieważ konsekwencje prawne mogą być nieprzyjemne i przez długi czas oddziaływać na życie, adwokat od spraw cywilnych jest nierzadko wręcz wymagany do prowadzenia spraw.

Dla naszych Klientów przygotowaliśmy kompleksową ofertę usług prawniczych, które mają na celu doprowadzenie sprawy o pomyślnego zakończenia. Obejmuje ona prowadzenie negocjacji pomiędzy podmiotami sporu, aby doprowadzić do przedsądowego zakończenia sprawy (np. przy pomocy ugody), stwierdzanie prawa do nabycia spadku czy zachowku, prowadzenie spraw o odszkodowanie czy podziału majątku po rozwodzie, włącznie z samymi sprawami rozwodowymi. Reprezentujemy również naszych klientów na sali sądowej. Podejmujemy się także innych zadań natury prawnej – w celu ustalenia naszych obowiązków wystarczy się z nami skontaktować.

Służymy także doradztwem oraz pomocą przy sporządzaniu umów cywilnoprawnych w taki sposób, aby nie naruszały obowiązujących przepisów. Ponadto opiniujemy już istniejące lub przygotowywane umowy pod tym właśnie kątem. Specjalizujemy się w prawie cywilnym rodzinnym, pracy oraz związanym z rynkiem nieruchomości i budownictwa. Współpracujemy z podmiotami fizycznymi oraz gospodarczymi.

Dlaczego warto wybrać Kancelarie Knuter?

Adwokat od spraw cywilnych z naszej kancelarii na pierwszym miejscu stawia dobro Klienta. Nie zapomina jednak o poszanowaniu zasad sprawiedliwości. Dlatego wszelkie strategie przygotowywane dla Klientów są unikalne i biorą pod uwagę wszystkie okoliczności, które mogą zaważyć na pomyślnym zakończeniu prowadzonej sprawy (włącznie z możliwością zakończenia jej przed rozprawą sądową).

Dzięki znajomości specyfiki różnych branż, np. korporacyjnej czy nieruchomościowej, potrafimy dostosować działania pod kątem długofalowych celów przedsiębiorstwa. Stale poszerzamy naszą wiedzę w tym zakresie, co gwarantuje Klientom wykorzystanie prawa cywilnego w taki sposób, aby najlepiej odzwierciedlało zamierzenia właścicieli firm. Ponadto wszelkie prowadzone przez nas postępowania procesowe uwzględniają nawet najdrobniejsze szczegóły, które mogą przyczynić się do przychylnej decyzji sądu.

Interesuje Państwa pomoc natury prawnej w zakresie cywilnej gałęzi prawa? Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Wrocław jest miejscem, gdzie można odwiedzić nasze biuro, umiejscowione przy ulicy Piłsudskiego 89/12. Nasi adwokaci z przyjemnością odpowiedzą także na pytania zadane drogą telefoniczną lub mailową.