Nietrzeźwi kierowcy

Jako Kancelarie Prawne Knuter utworzyliśmy wyspecjalizowany zespół dedykowany prowadzeniu spraw karnych dotyczących przestępstw popełnianych przez nietrzeźwych…

Bez pomocy adwokatów specjalizujących się w przestępstwach popełnionych przez nietrzeźwych kierowców można narazić się na wyższy wymiar kary, niż się na to zasługuje. Wynika to przede wszystkim z powszechności tego typu spraw w polskich sądach oraz wykorzystywania niewiedzy o czynnościach procesowych osoby oskarżonej. W związku z tym zawsze należy pamiętać o swoim prawie do skorzystania z usług kancelarii, która przyśle zawodowego pełnomocnika.

Przesłuchujący sprawcę przestępstwa pod wpływem alkoholu lub narkotyków może wykorzystać sytuację i wymusić zaakceptowanie własnych propozycji, które są zazwyczaj niekorzystne dla oskarżanego. Obecność prawnika pozwoli uniknąć podjęcia nieprzemyślanej decyzji. Ponadto zawsze istnieje szansa na warunkowe umorzenie postępowania lub nawet uniewinnienia, z których nigdy nie powinno się rezygnować. Bardzo często osoby oskarżane o popełnienie przestępstwa nie są nawet informowane o takiej możliwości. Z pomocą adwokata można przeanalizować różne scenariusze, włącznie z opcją wynegocjowania niższego wymiaru kary.