Dopalacze

Pomoc prawna w sprawach karnych o dopalacze

Nasza kancelaria prawna oferuje profesjonalną i kompleksową pomoc w sprawach związanych z dopalaczami. Wieloletnie doświadczenie, zdobyta przez lata i stale uaktualniana wiedza sprawiają, że z pełną odpowiedzialnością możemy zaproponować Państwu skuteczną i rzetelną pomoc prawną.

Czy dopalacze to narkotyki?

Ustawa narkotykowa nie precyzuje konkretnie pojęcia dopalaczy oraz narkotyków, natomiast te pierwsze mieszczą się w szeroko ujętym pojęciu „narkotyki”. Za narkotyki uznaje się środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze oraz substancje psychoaktywne, działające na ośrodkowy układ nerwowy.

Dopalacze zaliczane są do wspomnianych nowych substancji psychoaktywnych oraz środków zastępczych, dlatego też ustawowo są one traktowane jako narkotyki. Wykazy szczegółowe owych zakazanych substancji znajdują się w załącznikach do ustawy i we właściwych rozporządzeniach. W przypadku wątpliwości dotyczących rodzaju danej substancji, doświadczony adwokat, sprawnie poruszający się w przepisach, udzieli Państwu rzetelnej porady prawnej.

Niezastąpiona pomoc prawnika

Należy mieć na uwadze, że podczas wszczęcia postępowania, bardzo duże znaczenie mają pierwsze czynności procesowe, które prowadzone są już w ramach postępowania przygotowawczego. Dobrze wiedzieć, że wyjaśnienia, które złoży domniemany sprawca jeszcze na początkowym etapie postępowania, zazwyczaj rzutują na jego dalszy przebieg i w efekcie również na ewentualny zakres odpowiedzialności karnej, co znajduje odzwierciedlenie w treści sądowych wyroków. Istotny jest też udział adwokata na etapie orzekania przed Sądem, bowiem skomplikowane i mnogie przepisy mogą niestety skutecznie utrudnić obronę. Obecność i współpraca z profesjonalnym prawnikiem pozytywnie wpływa na sprawny i prawidłowy przebieg procesu.

Dlatego więc, jest poszukują Państwo skutecznej i profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach karnych związanych z dopalaczami dla siebie czy innej osoby, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu i przedstawienia swojego problemu.